เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ / การลงทะเบียน

ในการซื้อสินค้าในร้านค้าของเราคุณต้องลงทะเบียนและลงทะเบียน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่น ๆ ของร้าน 

การลงทะเบียนนั้นรวดเร็วมากและไม่แพงมาก