บล็อก

เปิดฟอรัมแล้ว
เราเปิดฟอรัมด้วยการมีส่วนร่วมครั้งแรก
"บัตรกํานัล" เป็นผลิตภัณฑ์
ในหมวดหมู่ "บริการ" ⇒ "เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)" เราขอเสนอ "บัตรกํานัล" เป็นครั้งแรกในหมวดหมู่ย่อย ซึ่งหมายความว่า "ข้อเสนอการทดสอบ" ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ด้วยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ wjk ®ลูกค้าของเราสามารถทําความคุ้นเคยกับบริการได้
การตั้งค่าพื้นฐานในร้านค้าใหม่

เราเริ่มตั้ง "ร้านค้าออนไลน์ของน่าน" รากฐานจํานวนมากจะต้องสร้างขึ้นสําหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเราต้องการตั้งค่าร้านค้าในสามภาษา ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเข้าใจผลิตภัณฑ์ยังมีอีกหลายอย่างให้ทํา