เครื่องเทศและวัตถุเจือปนอาหาร

เครื่องเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลก

Black Garlic Powder

ผงกระเทียมดํา

จาก $23.13

กระเทียมดําเป็นกระเทียมอายุประเภทหนึ่งที่มีสีน้ําตาลเกิดจากปฏิกิริยาของ Maillard มากกว่าคาราเมลซึ่งใช้เป็นส่วนผสมอาหารในอาหารเอเชียก่อน ราคาและปริมาณหมายถึงกรัมและบาทไทย (บาท)