เกี่ยวกับเรา

ร้านนี้ใช้จําหน่ายสินค้าไทย เราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องและทํางานร่วมกับผู้ค้าปลีก (ผู้ขายที่เรียกว่า)


นอกจากนี้เรายังมีบริการที่คุณสามารถซื้อ "บัตรกํานัล" ซึ่งสามารถแลกได้โดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานทางเทคนิค

การดําเนินการทางเทคนิคและการสนับสนุนเป็นความรับผิดชอบของ Walter Kohl, grad. Engineer - wjk-Software®