ดูแล สุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมักเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักมาหลายชั่วอายุคน

Apaché - Herbal Cough Syrup

Apaché - ยาแก้ไอสมุนไพร

$2.45

ฉันได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับสารสกัดจากสมุนไพรและอย่างไรก็ตามหรือแม่นยําเพราะมันมีประสิทธิภาพสูง.

Viset-Niyom - Tooth powder

Viset-Niyom - ผงฟัน

$1.22

Viset-Niyom เป็นผงยาสีฟันสมุนไพรแบบดั้งเดิม ผงสมุนไพร Viset-Niyom เป็นผลิตภัณฑ์ไทยดั้งเดิมและมีการใช้มาเกือบศตวรรษแล้ว เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติของทาร์ตไทย

Golden Cup Balm

ยาหม่องตราถ้วยทอง

$4.28

The primary active ingredients warm the applied area, increasing blood circulation and aiding in the recovery process and helping ease any discomfort.