ช่างฝีมือ

ในทางทฤษฎีแล้วช่างฝีมือได้รับการฝึกฝนในวิทยาลัย อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงช่างฝีมือส่วนใหญ่ได้มาประกอบอาชีพของพวกเขาในแบบที่สอนด้วยตนเอง

Real painted pictures

ภาพจริงทาสี

$122.40

ก่อนอื่นเราสามารถนําเสนอภาพที่ทาสีจริงที่ออกจากระบบโดยภาพถ่าย ค่อนข้างง่าย: คุณส่งภาพให้เราเราส่งต่อหนึ่งในศิลปินของเราแปลงเป็นภาพวาดจริง