การจัดส่ง & การส่งคืน

ข้อมูลการขนส่ง

เราได้ใช้ราคาของไปรษณีย์ไทย (https://www.thailandpost.co.th/) EMS สําหรับค่าขนส่ง มีการคํานวณต้นทุนจริง สําหรับค่าใช้จ่ายการจัดส่งไปยังยุโรป (ฝรั่งเศส) ได้รับการยอมรับและราคาไปยังภูมิภาคอื่น ๆ จะถูกปรับตามนั้น
ระยะเวลาการจัดส่งยังประเมินและเราขอให้คุณคํานึงถึงว่าเราขึ้นอยู่กับบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราขอให้คุณจําไว้ว่าผลิตภัณฑ์ทําเพื่อคุณโดยเฉพาะ (ทําด้วยมือ)